Soğutma Sistemleri

Sayfa Detayı

 Klima sistemlerini öncelikle merkezi ve bireysel olarak 2 ye ayrılır:

1-Merkezi sistemler;

Tam havalı, tam sulu, havalı sulu olarak 3’e ayrılır. Tam sulu sistemler, iki ve dört borulu Fan Coil panel sistemleridir. Bunlara taze hava ilave edilince havalı sulu sistemler elde edilir.

 2-Bireysel sistemler;

  1. Paket tipi klimalar,
  2. Split tipi klimalar,
  3. Kanallı Split klimalar olarak 3’e ayrılır.

MERKEZİ SİSTEMLER

Merkezi Tam Havalı Klima Sistemleri Isı transferi akışkanı olarak hava kullanılan sistemlerdir. HVAC ekipmanı merkezi olarak yerleştirilmiştir. Tam havalı sistemler soğutulmuş ve nemi alınmış havayı şartlandırılmış odaya yollayarak duyulur ve gizli soğutma, ısıtılmış havayı şartlandırılmış odaya yollayarak ısıtma yapar. Tam havalı sistemler havayı filtreleme ve taze hava verme özelliğine sahiptir.

Avantajları;

1-Filtrasyon, koku, ses, ısı, nem kontrolünün rahat ve istendiği gibi yapılması

2-Elektrik, drenaj ve boru bağlantılarının dışarıda olması ve bakımı için hasar bölgesinin bulunması.

3-Büyük miktar egzoz gerektiren yerlerde çok fazla dış hava temini imkan verir.

4-Mekanda pozitif basınç oluşturarak toz ve koku girişini engeller.

5-Dış havanın oda sıcaklığından düşük olduğu halinde dış hava ile soğutma imkanı vardır.

Split Tipi Klimalar

Pencere ve oda tipi paket klimalar, iç ve dış mekanlara konulur. Paket klimalar bireysel klima sistemlerini oluşturur ve fabrikasyon olarak üretilirler. Bu cihazların ana soğutma devresi iki adet ısı değiştirici (kondenser, evoperatör), kompresör, bakır borular, genleşme valfi, kılcal borular, kontrol elemanları ve fanlardan oluşur. Kanallı tip klimalarda ise, ilaveten difüzör, menfez ve aksesuardan oluşur. Direkt genleşmede split klimalar, iç ve dış üniteden oluşur. Bu iki ünite arasında soğutucu akışkanın geçtiği bakır boru bağlantısı ve elektrik bağlantısı bulunur. split klimalarda soğutma çevrimi esas alınarak iç ısı değiştirici evoperatör, dış ısı değiştirici kondenser olarak adlandırılır. Soğutma çevriminde ısı içerden dışarıya pompalanır. Isıtma çevriminde tam tersi olur. Paket tip cihazlarda klimanın tüm üniteleri aynı paket ünitenin içerisinde bulunmaktadır. Buna en iyi örnek pencere tip paket klimalardır.

Duvar Tipi Split Klimalar

Bu sistemlerde, kompresör ve kondenser üniteleri binaların dış çevrelerine yerleştirilir. Havayı şartlandıran evoperatör ve fan, filtre ve diğer aksesuarlar iç üniteyi oluştururlar. split tipi klimada sadece soğutma yapıldığı gibi ısıtma ve soğutma yapabilen ısı pompası tipleride yaygın olarak kullanılır. Duvar tipi split klimaların iç ünitelerinin üzerine entegre edilen kanatlar vasıtasıyla istenilen yöne üfleme yapılır. Ayrıca üfleme fan hızı kademeli olarak değiştirilir. Genellikle 3 kademe yeterlidir. Cihazda filtre bulunur. Böylece oda havasının filtrelenmesi mümkün olur. Bu filtre kolay sökülüp takılabilen ve gerektiğinde temizlenebilir olmalıdır. Bu cihazlar genellikle uzaktan kumanda ile çalıştırılır.

İç Ünitenin Montajında Dikkat Edilecek Hususlar:

1-Hava sirkülâsyonunun en iyi olduğu yere konmalı

2-Dış üniteye yakın olmalı

3-Güneş ışınlarından korunmalı

4-Drenaj bağlantısının yapılacağı yere konulmalı

5-Aşırı nemli ortamlara konulmamalıdır

 Dış Ünitenin Montajında Dikkat Edilecek Hususlar:

1-Güneş ışığı ve yağmurlardan korunmalı

2-Kolay ulaşılabilecek yere konulmalı

3-Kuvvetli rüzgarlardan korunmalı

4-Ünitenin arka yüzü kuzeye bakacak yere monte edilmelidir.