Doğalgaz Sistemleri

Sayfa Detayı

dogalgaz_tesisatiDoğalgaz diğer yakıtlara göre neden daha verimlidir?

Hava ile yakıtın karışması gaz halinde daha kolay olduğundan tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır. Katı ve sıvı yakıtlarda ise karbonmonoksit çıkışı nedeniyle eksik yanma sözkonusudur. Doğalgaz, verilen yakma havası ile kolayca birleşerek tam yanma sağlar, dolayısıyla dışarıya atılan ısıtılmış ancak yanma işlemine karışmamış hava miktarı daha azdır. Bacadan atılan enerji daha az olduğundan, doğalgaz daha verimli bir yakıttır.

Doğalgaz, konutlarda başlıca
– ısıtma ve soğutma
– sıcak su elde etme
– pişirme amaçlı kullanılır. Merkezi ısıtma sistemi olan binalarda sıcak su ve pişirme amacıyla dairelere kolon hattı ile doğalgaz verilebilir. Bireysel kullanımda ise şu seçenekler sözkonusu olabilir.
– sadece ısınma amacıyla (doğalgaz sobası, kat kaloriferi) ısınma ve sıcaksu elde etme amacıyla(kombi, boylerli kat kaloriferi, kat kaloriferi ve şofben)
– ısınma ve sıcak su ve pişirme amacıyla

Neden enerji kaynaklarından en çok doğalgaz tercih edilir?
Doğalgazı tercih etmeniz için pek çok nedeniniz var.
– Doğalgaz her an için kullanıma hazırdır.
– Doğalgaz ekonomiktir. Zaman ve işgücü tasarrufu sağlanır.
– Doğalgaz çevre dostudur. Kalıcı atıklar bırakmadan yanar.
– Doğalgazlı cihazlarda ısı geçişi kısa sürede olur.
– Doğalgazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır.
– Stok yapma, önceden sipariş verme gerektirmez. Doğalgaz birincil enerji olarak borular ile, taşıma kayıpları, nakliye termin yeri olmadan, ulaşım yollarını meşgul etmeden ve trafik oluşturmadan kullanıcıya gelir.
– Doğalgaz depolama yeri gerektirmez, böylece binalarda boş alanlar elde edilir.
– Doğalgaz kullanıldıktan sonra ödenir, önceden ödeme gerektirmez.
– Bir apartmanda her dairenin ayrı gaz sayacı monte ettirmesi halinde ne kadar gaz tüketildiği kolaylıkla belirlenir.
– Modern doğalgaz cihazları her türlü ihtiyaca karşılık verir, istenildiği şekilde yerleştirilebilir